اين سيستم قابل اجرا بر روي ساختمان هاي قديم تا دو طبقه را دارا مي باشد كه به علت وزن سبك بار كمتري را به ساختمان وارد مي كند

صفحه اصلي     مشاوره     ارتباط با ما     نقشه سايت