لازم به توضيح است كه كليه عكسهاي اين سايت از نمونه هاي اجرا شده گروه صنعتي ايرانشيد سازه عكسبرداري شده و هيچ كدام از اين تصاوير از ديگر سايت هاي ايراني و خارجي كپي نشده است.
در ضمن از تمام ساختمانهاي ساخته شده توسط اين مجموعه از صفر تا صد عكسبرداري شده و در آرشيو دفتر مديريت نگهداري ميشود و در صورت لزوم امكان بازديد از اين عكسها و پروژه هاي اجرا شده مي باشد.
صفحه اصلي     مشاوره     ارتباط با ما     نقشه سايت